Wierzby (Salix) z rodziny Salicaceae obok topól stanowią rodzinę wierzbowatych, są to rośliny bezpłatkowe o niepozornej budowie kwiatu, pozbawionej korony i okwiatu, zwykle rozdzielnopłciowe, rozprzestrzeniane przez wiatr. Słupki są zwielokrotnione, zrośnięte, składające się z kilku owocolistków. Do wierzbowatych należą drzewa i krzewy dwupienne tzn., że…